Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Introduktion av Kjell Bjerver.

Ja, då skall jag försöka beskriva hur jag arbetat.

I samband med min släktforskning, som började för c:a 11 år sedan, började jag lägga upp databanker för att lättare kunna söka data för födelse, vigsel och dödsfall i Vätö. I den socknen fanns ju huvudparten av min fars förfäder. Det var ju ganska arbetsamt att leta i det mikrofilmade materialet som speciellt för tidigare år var otydligt på gränsen till oläslighet ibland genom blekt skrift i originalen eller andra skador, samt icke sällan genom slarviga anteckningar saknades vissa data. Överföring av uppgifterna till min dator möjliggjorde sökning på ett enkelt sätt genom att jag i stor omfattning sökt modernisera namnen. Detta kan en del uppfatta som hädiskt men jag har sett en massa konstigheter i stavning etc. Då samma namn kan vara olika på flera ställen på samma sida så skaffar jag mig inte dåligt samvete därför. Mina anspråk var alls inte att skapa någon korrekt överförd bank, jag hade ju tillgång bland mina mikrofilmer till originalen och kunde alltså kontrollera ev. otydligheter när det behövdes. Någon riktig "korrekturläsning" har jag inte genomfört, men fel som smugit sig in har rättats då jag sett dem, så genom att användaren alltid är beredd att kontrollera osäkra data kan förmodligen mina databanker vara till glädje även för andra.

Var vänlig maila mig vid påträffade fel i persondatat. Kjell Bjerver

Från början använde jag den C-128 dator jag då hade, vilket något kom att begränsa möjligheterna men parallellt med utvecklingen av datorer har uppdatering skett så Microsoft Works används nu i senaste W95-version. Pga kyrkoböckernas olika sätt att presentera data har jag måst dela upp materialet i flera delar, speciellt gäller detta för födda, som blivit utrymmeskrävande och där diskettstorlek i begynnelsen inte medgav för stora filer. Arbetet har ju också skett under nästan 11 år så vissa ojämnheter och logiska kullerbyttor finns säkert inbakat. Data omfattar nu alla födda från de tidigaste uppgifterna i Vätö fram tom 1861 med de luckor som finns i kyrkohandlingarna. För vigda och döda gäller samma villkor fast de är framförda tom 1920. För närvarande håller jag på att komplettera födda också fram till 1920 men det tar nog någon tid till. F.n. har jag hunnit tom 1897. Vätö församlingen delades 1914-01-01 och jag har lagt in Björkö-Arholmas data efter Vätös. Så gör jag också med födda.

Den totala tid jag använt är omöjligt att ange. Jag har gjort några år i taget när andan fallit på och när felskrivningarna ökat har jag gjort paus. Överföringen av data har kanske inte varit det mest spännande i släktforskningsarbetet.

Samtliga data fram tom 1861 är hämtade från SVAR:s mikrofilmer MN334, MN335 samt MN1518. Efter 1861 utgör mikrokort baserade på SCB:s databas som ingår i SVARS kort.

Tillbaka

Sidan uppdaterad 27/5 2013.