Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Förord

Min farfars och farmors anor kommer främst från Väddö och Vätö socknar, men även från de angränsande socknarna såsom Roslags-Bro och Söderby-Karl.

I somras satt jag och sökte efter anor och deras ättlingar i Roslags-Bro kyrkböcker, bl. a. i vigselböckerna. Beträffande vigslar i Roslags-Bro så finns ju redan Register till Roslags-Bro Vigsellängder 1688 - 1861, utgivna år 1989 av Föreningen DIS i ett häfte. Då den skriften endast sträcker sig fram till år 1861, så beslöt jag mig för att sätta igång med att skriva av SCB's utdrag ur Roslags-Bro vigselböcker på mikrokort för tiden 1860 till 1934. Det blev ca 1050 poster, vilka kan ses som ett komplement till Föreningen DIS nämnda skrift. Jag har först gjort en avskrift av mikrokorten och därefter korrekturläst det hela igen mot mikrokorten.

Avskriften har gjorts bokstavstroget förutom för ortnamnen, som normerats direkt. För att underlätta sökbarheten har för- och efternamn normerats före publicering.

Den här typen av avskrifter underlättar väsentligen och snabbar på sökandet efter våra anor. Det finns dock också stora risker med avskrifter, då man lätt kan göra en avskrivning felaktigt. Ni användare måste således alltid kontrollera mina uppgifter mot originalkällorna. Om Ni hittar några fel i mina avskrifter, så var vänlig och anmäl dem till mig Lars Törneskog, så rättar jag till dem.

För det tekniska avseende överföringen av min avskrift till Norrtälje Släktforskarförenings hemsida har Ola Zetterqvist svarat.

Hoppas att Ni kommer att ha nytta av denna avskrift av SCB's utdrag ur Roslags-Bro vigselböcker avseende åren 1860 - 1934.

Med vänlig hälsning
Lars Törneskog

Tillbaka

Sidan uppdaterad 29/5 2013.