Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Förord

Jag har i stor utsträckning anor från Väddö och Vätö församlingar. I min kartläggning av familjesambanden generellt i Väddö församling fann jag att det fanns ett utbyte av personer mellan Väddö och Singö. För att kartlägga dessa samband var det enklast att börja med att skriva av Singö födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1688 - 1934. Efter att jag tagit kontakt med Jan Faith-Ell och Ola Zetterqvist, ansvarig resp. tekniskt ansvarig för Norrtälje Släktforskarförenings hemsida, så beslutades att materialet skulle läggas ut på hemsidan på motsvarande sätt som för Vätö och Väddö församlingar.

För åren 1688 – 1733 har uppgifterna avseende Singö hämtats från Häverö födelse-, vigsel- och dödböcker, då Singö för den perioden direkt hörde till Häverö församling. Tyvärr verkar det som om prästerna inte alltid för denna period fyllt i alla uppgifter avseende Singö i kyrkboken. I vart fall så saknar jag både födda och döda samt vigslar för perioden.

Jag har först gjort en avskrift från SVAR’s mikrokort, vilken är klar, och därefter korrekturläser jag det hela igen mot mikrokorten. Avskrifterna kommer att läggas ut på hemsidan vartefter de är korrekturlästa.

Avskrifterna av Singö födelse-, vigsel- och dödböcker har gjorts bokstavstroget förutom för ortnamnen, som normerats direkt. För att underlätta sökbarheten normeras för- och efternamn före publicering.

Den här typen av avskrifter underlättar väsentligen och snabbar på sökandet efter våra anor. Det finns dock också stora risker med avskrifter, då man lätt kan göra en avskrivning felaktigt. användare måste således alltid kontrollera mina uppgifter mot originalkällorna. Om Ni hittar några fel i mina avskrifter, så var vänlig och anmäl dem till mig Lars Törneskog, så rättar jag till dem.

Namn, ortnamn och övrigt som jag inte kunnat tyda eller varit osäker på, har jag markerat med ett frågetecken. Har ni något förslag till hur dessa namn och orter mm skall tydas så kontakta mig gärna på mail-adressen enligt ovan.

För den tekniska överföringen av mitt material till Norrtälje Släktforskarförenings hemsida har Ola Zetterqvist svarat.

Hoppas att Ni kommer att ha nytta av denna avskrift av födelse-, vigsel- och döduppgifter avseende Singö för åren 1688 -1934.

Västerås 2006-04-01
Lars Törneskog

Tillbaka

Sidan uppdaterad 29/5 2013.