Norrtälje släktforskarförenings webbplats

"Människor jag mött i arkiven": Föredrag om personarkiv 25/4 2017

Trettio personer slöt upp för att höra Urban Johansson berätta om personarkiv och historiesyn samt om människor han stött på i personarkiv på Norrtälje stadsarkiv. Nedan följer några notiser om de arkiv Urban berättade om.

Karl Ludvig Lybecken föddes 1826 på Österby gård Vallby socken. Han dog 1905 i Finsta och är begravd i Skederid kyrka. Karl blev kadett vid Karlberg men begärde avsked 1850 p.g.a. sjukdom. 1849-50 reste han runt i Europa och 1851 for han till Amerika. Där gick det bra för honom och han gick sen in i sydstatsarmén. 1880 for han hem till Syninge och jobbade som stationsföreståndare.

Schürer von Waldheims arkiv är från mitten av 1700 talet till 1940. Familjen hade anknytning till Mellingeholm i Frötuna. Fredrika Vilhelmina von Plomgren köpte godset 1840 och gjorde det till fideikommiss. Genom hennes dotter gift med Fredrik August Schürer von Waldheim kom det in i släkten. Sonen Johan Wilhelm tog över 1880 och nästa son Per Wilhelm Fredrik sålde godset 1930.

Johan Adolf von Schewen levde mellan 1737 och 1817. Om denna släkt finns dokument arkiverade från 1625 till 1918. En av ättlingarna är Carl von Schewen som blev en kändis genom Evert Taube. Han finns på ett frimärke där han dansar på bryggan. Han var född 1871 på Håtö gård och dog 1954. Han är begravd i Frötuna kyrka.

En beläst och vetgirig bonde vid namn Matts Jansson i Hallsta föddes 1827 och dog 1892. Han skrev dagböcker fram till 1888. En aktiv man i kyrkan och i kommunen. Han finns i dessa protokoll. Han såg till att alla sockenbor bidrog med material och dagsverken vid reparationer av byggnader m.m.

Pehr Ersson i Grovsta började skriva dagbok 1776 och mågen Anders Andersson fortsatte 1780. 1790 tog styvdottersonen Johan Andersson över skrivandet till 1829. Boken med skinnband är på 700 tätskrivna sidor men i dåligt skick. Den är mikrofilmad. Vilken skatt vi har i våra arkiv. Fler borde ha skrivit dagbok och även fortsätta fram i vår tid.

Här följer några bilder från föredraget.

Åhörare

Några av åhörarna

Fler åhörare

Fler åhörare

Föredragshållare

Föredragshållaren själv

Text: Birgit Söderman, bilder Anne-Marie Alfredsson.

Sidan senast uppdaterad 4/5 2017

Tillbaka